Η Ε.Ε.Φ. υποστηρίζει την έκδοση του επιστημονικού περιοδικού “Φαρμακευτική”.

Η έκδοση του περιοδικού «Φαρμακευτική» ξεκίνησε το 1987, στο πλαίσιο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας, ακολούθως ωστόσο αποτέλεσε ανεξάρτητη έκδοση με ευρύ επιστημονικό φάσμα, υποστηριζόμενη πάντα από την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας και υπό τη μορφή αυτή συνεχίστηκε ανελλιπώς μέχρι το 2010. Μετά από διακοπή δυο ετών το περιοδικό έκανε νέο ξεκίνημα το 2012, διατηρώντας την αρχική του φυσιογνωμία και καθιερώνοντας επί πλέον την έκδοσή του σε ηλεκτρονική μορφή.

Το περιοδικό «Φαρμακευτική» φιλοξενεί άρθρα επισκόπησης και ερευνητικές εργασίες από όλους τους τομείς των Φαρμακευτικών Επιστημών και συγγενών, προς αυτές, αντικειμένων. Επί πλέον προωθεί την ενημέρωση για επιστημονικά γεγονότα αιχμής, καθώς και για επιστημονικές εκδηλώσεις και συνέδρια.

Τα άρθρα δημοσιεύονται στην αγγλική ή ελληνική γλώσσα, με εκτεταμένη αγγλική περίληψη, μετά από κρίση και καταχωρούνται στα “Chemical Abstracts” και στις βάσεις δεδομένων “EMΒASE”, “SCOPUS” και “EBSCO”.

Η ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας, λόγω των ιστορικών καταβολών, καθώς και στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας www.efe.org.gr, δεδομένου ότι καλύπτει ευρύ επιστημονικό φάσμα στο χώρο των Φαρμακευτικών Επιστημών.

Σημαντική ειδοποίηση: Μπορείτε πλέον να διαβάζετε τα άρθρα & τεύχη καθώς και να υποβάλλετε την εργασία σας στη νέα πλατφόρμα  https://pharmakeftiki.hsmc.gr

 

 

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το τρέχον τεύχος

Πατήστε εδώ για υποβολή άρθρου