Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025, όπως αυτή προέκυψε μετά τις εκλογές της 2ας Φεβρουαρίου 2024  και τη συγκρότηση του Οργάνου σε Σώμα, έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών mikros@pharm.uoa.gr F
Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης hadjipav@pharm.auth.gr F
Γραμματέας: Εμμανουήλ Φουστέρης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών manolisf@upatras.gr F
Ταμίας: Γρηγόρης Ζωίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών zoidis@pharm.uoa.gr F
Μέλος: Ιωάννης Κωστάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Τακτικό Μέλος 2023-2024, Αναπλ. Μέλος 2024-2025)
ikkostakis@pharm.uoa.gr F

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Μυριανθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Αναπλ. Μέλος 2023-2024, Τακτικό. Μέλος 2024-2025)
vmyriant@pharm.uoa.gr F

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Σωτήριος Νικολαρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών snikolar@upatras.gr F
Ιωάννης Ντότσικας, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών idotsik@pharm.uoa.gr F

 

Εκπρόσωπος στην EFMC
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών mikros@pharm.uoa.gr F

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   
Εμμανουήλ Μικρός Μανώλης Φουστέρης