Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025

Σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) για τη διετία 2023-2025, όπως αυτή προέκυψε μετά τις εκλογές της 2ας Φεβρουαρίου 2024  και τη συγκρότηση του Οργάνου σε Σώμα, έχει ως ακολούθως:

Διοικητικό Συμβούλιο
Πρόεδρος: Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών mikros@pharm.uoa.gr F
Αντιπρόεδρος: Δήμητρα Χατζηπαύλου-Λίτινα, Καθηγήτρια, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης hadjipav@pharm.auth.gr F
Γραμματέας: Εμμανουήλ Φουστέρης, Αναπλ. Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών manolisf@upatras.gr F
Ταμίας: Γρηγόρης Ζωίδης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών zoidis@pharm.uoa.gr F
Μέλος: Ιωάννης Κωστάκης, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Τακτικό Μέλος 2023-2024, Αναπλ. Μέλος 2024-2025)
ikkostakis@pharm.uoa.gr F

 

Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου
Βασίλειος Μυριανθόπουλος, Επίκ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
(Αναπλ. Μέλος 2023-2024, Τακτικό. Μέλος 2024-2025)
vmyriant@pharm.uoa.gr F

 

Εξελεγκτική Επιτροπή
Σωτήριος Νικολαρόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών snikolar@upatras.gr F
Ιωάννης Ντότσικας, Αναπλ. Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών idotsik@pharm.uoa.gr F

 

Εκπρόσωπος στην EFMC
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών mikros@pharm.uoa.gr F

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
   
Εμμανουήλ Μικρός Μανώλης Φουστέρης
11th EFMC Young Medicinal Chemists’ Symposium (EFMC-YMCS 2024)

11th EFMC Young Medicinal Chemists’ Symposium (EFMC-YMCS 2024)

Η European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) διοργανώνει το 11th EFMC Young Medicinal Chemists‘ Symposium (EFMC-YMCS 2024), το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρώμη (Ιταλία), κατά το διάστημα 5–6 Σεπτεμβρίου 2024, σε συνέχεια του XXVIII EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2024).

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ), σε συνεννόηση με την EFMC, προτίθεται να επιλέξει έναν/μία υποψήφιο/α μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, υποψήφιο/α διδάκτορα ή μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια που δεν έχει ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη λήψη του διδακτορικού, τον/την οπoίο/α θα προτείνει ως εθνική συμμετοχή στο EFMC-YMCS 2024 με προφορική παρουσίαση. Θα καλυφθούν τα τέλη εγγραφής και μέρος των εξόδων συμμετοχής  του/της υποψήφιου/ας στο συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περίληψη της επιστημονικής εργασίας που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο (αγγλικά), βιογραφικό σημείωμα και επιστολή του Επιβλέποντος Καθηγητή στον Πρόεδρο της ΕΕΦ Καθηγητή κ. Ε. Μικρό (mikros@pharm.uoa.gr) ή στον Γεν. Γραμματέα Αναπλ. Καθηγητή κ. Μ. Φουστέρη (manolisf@upatras.gr) μέχρι την Παρασκευή 1/3/2024.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα περιλαμβάνει παρουσίαση της εργασίας τους (αγγλικά), μέσω τηλεδιάσκεψης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ, μέχρι την Παρασκευή 15/3/2023.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦ,

Ο Πρόεδρος , Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής

Ο Γεν. Γραμματέας, , Μανώλης Φουστέρης, Αναπλ. Καθηγητής

Δείτε την ανακοίνωση σε μορφή PDF

 

Ψηφοδέλτιο Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας 2024

Ψηφοδέλτιο Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας 2024

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ζωίδης Γρηγόρης, Αναπλ. Καθηγητής-ΕΚΠΑ

Κωστάκης Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής-ΕΚΠΑ

Μικρός Εμμανουήλ, Καθηγητής-ΕΚΠΑ

Μυριανθόπουλος Βασίλειος, Επίκ. Καθηγητής-ΕΚΠΑ

Φουστέρης Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Πατρών

Χατζηπαύλου-Λίτινα Δήμητρα, Καθηγήτρια-ΑΠΘ

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Νικολαρόπουλος Σωτήρης, Καθηγητής-Πανεπιστήμιο Πατρών

Ντότσικας Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής- ΕΚΠΑ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το ψηφοδέλτιο σε μορφή pdf

Προκήρυξη Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας 2024

Προκήρυξη Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας 2024

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024, 6.00 μ.μ. στην αίθουσα Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιόπολη, Ζωγράφου.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. 1. Διοργάνωση του 20th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry.
  2. 2. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  3. 3. Οικονομικός απολογισμός.
  4. 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Γεν. Γραμματέα κ. Μ. Φουστέρη στη διεύθυνση manolisf@upatras.gr, μέχρι την Παρασκευή 19 Ιανουαρίου 2024. Οι υποψηφιότητες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ (https://www.hsmc.gr/).

Δικαίωμα ψήφου έχουν τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της ΕΕΦ. Η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης. Όσοι εκ των συναδέλφων επιθυμούν, μπορούν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο. Στην περίπτωση αυτή αν δεν έχουν εξοφλήσει τη συνδρομή τους, μπορούν να το κάνουν μέσω Τραπέζης.

Αναλυτικές πληροφορίες για την εξόφληση μέσω Τραπέζης, τη συμπλήρωση του ψηφοδελτίου και την αποστολή της επιστολικής ψήφου θα βρείτε στο σχετικό επισυναπτόμενο αρχείο και στην ιστοσελίδα της ΕΕΦ (https://www.hsmc.gr/). Καταληκτική ημερομηνία αποστολής των επιστολικών ψήφων είναι η (νέα ημερομηνία) Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Προκύρηξη Εκλογών Συμπλήρωση Ψηφοδελτίου Ψηφοδέλτιο
Το ΑΤΡ διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)

Το ΑΤΡ διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)

Η  εθελοντική  φοιτητική  ομάδα  του  τμήματος  Φαρμακευτικής  Α.Π.Θ.,  ΑΤΡ  (Aristotle  Team  of Pharmacy)  με  την  έγκριση  του  ΕΟΦ  και  υπό  τις  αιγίδες  των  τμημάτων  Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α.  και  Πανεπιστημίου  Πατρών,  διοργανώνει  το  5ο  Πανελλήνιο  Επιστημονικό  Συνέδριο Φοιτητών  Φαρμακευτικής  (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.),  που  έρχεται  να  διαδεχθεί  τα τέσσερα προηγούμενα, τα οποία διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Μαΐου του 2024 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. και απευθύνεται στους φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας.

Το  Συνέδριο,  στοχεύοντας  στην  ενημέρωση  των  φοιτητών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης, θα οδηγήσει στην κινητοποίησή τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεών τους στην πράξη, την ανάπτυξη ενός τρόπου πρακτικής κατανόησης του διεπιστημονικού αυτού   τομέα   της   Φαρμακευτικής,   αλλά   και  την  εξοικείωσή  τους  με  την  εργαστηριακή  και επαγγελματική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στους φοιτητές θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα παρουσιάσουν projects συνοδευόμενα από προσομοιώσεις περιστατικών (case studies) και workshops. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, αλλά και να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε προβλήματα που αφορούν το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν με συναδέλφους για την επίλυση ζητημάτων υγείας που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, το συνέδριο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα που αναζητούν οι φοιτητές Φαρμακευτικής, ώστε να γνωρίσουν την επιστήμη τους και τους διάφορους τομείς της από μία διαφορετική οπτική γωνία και κατά συνέπεια να την αγαπήσουν.

Η θεματολογία του 5ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ αφορά τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής Χημείας, καθώς και της Παγκόσμιας υγείας, της Βιοπληροφορικής, της Βιοηθικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, των Τεχνικών Μορφοποίησης Φαρμάκων, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και γενικότερα τις ευκαιρίες για νέους φαρμακοποιούς.

Το ATP είναι μια εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., με στόχο την πραγματοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά  και  κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο σύγχρονα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, ενώ τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο 5ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. κάποιο θέμα του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται τους κλάδους της παραπάνω θεματολογίας. Στην παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποια σχετική εφαρμογή του αντικειμένου στην πράξη. Οι αιτήσεις ομιλητών για το 5ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. έχουν ανοίξει από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και  μπορείτε  να  καταθέσετε  την  εργασία  σας.  Δηλώσετε  συμμετοχή  στο  επίσημο  site  του  ATP.

 atp.pharm.auth.gr. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε:

την ιστοσελίδα της ομάδας:

tp.pharm.auth.gr

τη σελίδα της ομάδας στο Instagram: atp-aristotle-team-of-pharmacy τη σελίδα του συνεδρίου στο Instagram: pesffa_atp

τη σελίδα της ομάδας στο Facebook:  ATP-Aristotle  Team of Pharmacy

Μπασινά Νικολέτα-Μαρία

Υπεύθυνη Τύπου 5ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. E-mail: nikol.basina@gmail.com

10th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2023)

10th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2023)

Η European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) διοργανώνει το 10th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2023), το οποίο θα διεξαχθεί στο Ζάγκρεμπ (Κροατία), κατά το διάστημα 7–8 Σεπτεμβρίου 2023, σε συνέχεια του IX EFMC International Symposium on Advances in Synthetic and Medicinal Chemistry (EFMC-ASMC 2023).

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ), σε συνεννόηση με την EFMC, προτίθεται να επιλέξει έναν/μία υποψήφιο/α μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια, υποψήφιο/α διδάκτορα ή μεταδιδακτορικό/ή ερευνητή/τρια που δεν έχει ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη λήψη του διδακτορικού, τον/την οπoίο/α θα προτείνει ως εθνική συμμετοχή στο EFMC-YMCS 2023 με προφορική παρουσίαση. Θα καλυφθεί μέρος των εξόδων συμμετοχής  του/της υποψήφιου/ας στο συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περίληψη της επιστημονικής εργασίας που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο (αγγλικά), βιογραφικό σημείωμα και επιστολή του Επιβλέποντος Καθηγητή στον Πρόεδρο της ΕΕΦ Καθηγητή κ. Ε. Μικρό (mikros@pharm.uoa.gr) ή στον Γεν. Γραμματέα Αναπλ. Καθηγητή κ. Μ. Φουστέρη (manolisf@upatras.gr) μέχρι την Παρασκευή 7/4/2023.

Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα περιλαμβάνει παρουσίαση της εργασίας τους (αγγλικά), μέσω τηλεδιάσκεψης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ, μέχρι την Παρασκευή 21/4/2023.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦ,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

 

Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής

Μανώλης Φουστέρης

Αναπλ. Καθηγητής

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Νανοϊατρική” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Προκήρυξη ΔΠΜΣ “Νανοϊατρική” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Η Ιατρική Σχολή και το τμήμα Φαρμακευτικής του ΕΚΠΑ, λειτουργούν για τέταρτη χρονιά ένα νέο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νανοϊατρική. Στο πρόγραμμα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιολογίας, Νοσηλευτικής, Φυσικής, Χημείας, Πολυτεχνικών Σχολών και άλλων θετικών επιστημών.

Οι ενδιαφερόμενοι, θα χρειαστεί να υποβάλλουν το απαραίτητα δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο e-mail της γραμματείας του τμήματος, nanomed@med.uoa.gr, έως και την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Πληροφορίες: nanomed.med.uoa.gr | Μ.Sc. in Nanomedicine

Με εκτίμηση,

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ Νανοϊατρική

Ευστάθιος Ευσταθόπουλος

Καθηγητής, Ιατρικλη Σχολή, ΕΚΠΑ

Ο Αναπλ. Διευθυντής του ΔΠΜΣ Νανοϊατρική

Κωνσταντίνος Δεμέτζος

Καθηγητής, Τμ. Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

Xορήγηση δύο υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

Xορήγηση δύο υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF MEDICINAL CHEMISTRY

 

Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

H Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) ανακοινώνει τη χορήγηση δύο υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες για τη συμμετοχή με προφορική παρουσίαση ή αναρτημένη ανακοίνωση (poster) στα διεθνή συνέδρια “XXVll EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2022)” (Nice, France, September 4-8, 2022) και “9th EFMC Young Medicinal Chemists’ Symposium (EFMC-YMCS 2022)” (Nice, France, September 8-9, 2022). Οι υποτροφίες θα καλύπτουν τα τέλη εγγραφής στα παραπάνω συνέδρια καθώς και έξοδα διαμονής/μετακίνησης ύψους 500€.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περίληψη της επιστημονικής εργασίας

που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο (αγγλικά), βιογραφικό σημείωμα και επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή, στον Πρόεδρο της ΕΕΦ Καθηγητή κ. Ε. Μικρό (mikros@pharm.uoa.gr) ή στον Γεν. Γραμματέα Αναπλ. Καθηγητή κ. Μ. Φουστέρη (manolisf@upatras.gr) μέχρι την Δευτέρα 28/2/2022. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα περιλαμβάνει σύντομη παρουσίαση της εργασίας τους (αγγλικά), μέσω τηλεδιάσκεψης, προς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΕΦ.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦ,

 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
 

Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής

 

Μανώλης Φουστέρης

Αναπλ. Καθηγητής

 

Υπενθύμιση Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ)

Υπενθύμιση Γενικής Συνέλευσης – Εκλογών Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF MEDICINAL CHEMISTRY

Αθήνα, 4 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ) καλεί σε Τακτική Γενική Συνέλευση και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, 6.00 μ.μ. στη Νέα Αίθουσα Φαρμακευτικής Χημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης είναι:

  1. Ενημέρωση από το Council της EFMC.
  2. Διοργάνωση του 19th Hellenic Symposium on Medicinal Chemistry.
  3. Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
  4. Οικονομικός απολογισμός.
  5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά τη Γενική Συνέλευση μέσω webex στον παρακάτω σύνδεσμο.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής

Μανώλης Φουστέρης

Αναπλ. Καθηγητής

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

Hosted by Emmanuel Mikros

https://uoa.webex.com/uoa/j.php?MTID=m8cb454230501a473897020a16f205d40

Friday, Feb 4, 2022 6:00 pm | 4 hours | (UTC+02:00) Athens, Bucharest

Meeting number: 2731 619 9495

Password: pMw4KYqbJ94

 

Join by video system

Dial 27316199495@uoa.webex.com

You can also dial 62.109.219.4 and enter your meeting number.

 

Join by phone

+30-21-1990-2394 Greece Toll

+30-21-1198-1029 Greece Toll 2

 

Access code: 273 161 99495

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης-Εκλογών

Αναβολή Γενικής Συνέλευσης-Εκλογών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

HELLENIC SOCIETY OF MEDICINAL CHEMISTRY

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Λόγω των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από την πρόσφατη κακοκαιρία, η Τακτική Γενική Συνέλευση και οι εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου αναβάλλονται για την Παρασκευή 4 Φεβρουαρίου 2022, 6.00 μ.μ στην αίθουσα Φαρμακογνωσίας, Τμήμα Φαρμακευτικής Ε.Κ.Π.Α., Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου.

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

O Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμανουήλ Μικρός

Καθηγητής

Μανώλης Φουστέρης

Αναπλ. Καθηγητής