Επικοινωνία με την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με την Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας και τις δράσεις της, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Μανώλης Φουστέρης, Τμήμα Φαρμακευτικής Πανεπιστήμιο Πατρών
email: manolisf@upatras.gr

Manolis Fousteris, Department of Pharmacοlogy, University of Patra
email: manolisf@upatras.gr