Τα μέλη της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα, αντεπιστέλλοντα και επίτιμα.

 

Τακτικό Μέλος μπορεί να γίνει:
•    Κάθε βιολόγος, γιατρός, φαρμακοποιός, φυσικός, χημικός ή κάθε επιστήμονας άλλου κλάδου που προάγει τους σκοπούς της εταιρίας ύστερα από έγγραφη αίτηση του ίδιου

•    Κάθε δόκιμο μέλος που υποβάλλει το πτυχίο των παραπάνω κλάδων

 

Δόκιμο μέλος μπορεί να γίνει κάθε φοιτητής των πιο  πάνω κλάδων μετά από σχετική αίτηση και έγκριση, σύμφωνα με τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου.

 

Αντεπιστέλλον μέλος γίνεται:
•    Κάθε τακτικό ή δόκιμο μέλος που εγκαθίσταται μόνιμα στο εξωτερικό
•    Κάθε Έλληνας ή αλλοδαπός επιστήμονας των πιο πάνω κλάδων που διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό και ενδιαφέρεται για την Φαρμακοχημεία

 

Επίτιμο μέλος ανακηρύσσει η εταιρία, σαν εκδήλωση τιμής, κάθε Έλληνα ή αλλοδαπό επιστήμονα που διακρίθηκε στη Φαρμακοχημεία ή που πρόσφερε εξαιρετικές υπηρεσίες στην εταιρία. Τα επίτιμα μέλη εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση, με απόλυτη πλειοψηφία, μετά από πρόταση του Δ.Σ. ή με έγγραφη πρόταση μέλους της εταιρίας προς το Δ.Σ.

•    Ενημέρωση για επιστημονικά θέματα της ειδικότητας
•    Ενημέρωση για νέα και εκδηλώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας
•    Συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση και στις αρχαιρεσίες της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας
•    Συμμετοχή σε Επιστημονικές Επιτροπές που συγκροτούνται από το Δ.Σ. της Εταιρείας
•    Λαμβάνουν δωρεάν το περιοδικό «Φαρμακευτική», την τριμηνιαία επιστημονική έκδοση η οποία  φιλοξενεί άρθρα επισκόπησης και ερευνητικές εργασίες από όλους τους τομείς των Φαρμακευτικών Επιστημών και συγγενών, προς αυτές, αντικειμένων
•    Δυνατότητα συμμετοχής με ευνοϊκούς όρους σε δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας

Η ετήσια συνδρομή μέλους της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας ανέρχεται στα 20€.

Παρακαλούμε συμπληρώστε την άιτηση κατεβάζοντάς την εδώ και στη συνέχεια στείλτε την αίτηση ηλεκτρονικά στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Φ Καθηγητή Εμμανουήλ Μικρό mikros@pharm.uoa.gr

ή στον Γεν. Γραμματέα της ΕΕΦ  Επικ.Καθηγητή κ. Μανώλη Φουστέρη manolisf@upatras.gr

και cc στον Ταμία Επικ.Καθηγητή κύριο Γρηγόρη Ζωίδη  zoidis@pharm.uoa.gr

Η ετήσια συνδρομή είναι 20 Ευρώ