ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ | 6th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2019)

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ | 6th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2019)

Ημερομηνίες: 5 – 6 Σεπτεμβρίου 2019

Η European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) διοργανώνει το 6th Young MedicinalChemist Symposium (EFMC-YMCS 2019), το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα, κατά το διάστημα 5 – 6 Σεπτεμβρίου 2019, σε συνέχεια του 8th EFMC International Symposium on Advances inSynthetic and Medicinal Chemistry (EFMC-ASMC 2019).

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (ΕΕΦ), σε συνεννόηση με την EFMC, προτίθεται να επιλέξει έναν (μία) υποψήφιο(α) μεταπτυχιακό(ή) φοιτητή(τρια), υποψήφιο(α) διδάκτορα ή μεταδιδακτορικό(ή) ερευνητή(τρια) που δεν έχει ξεπεράσει τα δύο (2) έτη από τη λήψη του διδακτορικού, τον (την) οπoίο(α) θα προτείνει ως εθνική συμμετοχή στο EFMC-YMCS 2019 με προφορική παρουσίαση. Ο (η) υποψήφιος(α) θα πρέπει να έχει βραβευθεί προηγουμένως σε εθνικό συνέδριο.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά περίληψη της επιστημονικής εργασίας που θα παρουσιάσουν στο συνέδριο (αγγλικά), βιογραφικό σημείωμα και επιστολή του επιβλέποντος καθηγητή στον Πρόεδρο της ΕΕΦ Καθηγητή κ. Ε. Μικρό (mikros@pharm.uoa.gr) ή στον Γεν. Γραμματέα Επίκ. Καθηγητή κ. Μ. Φουστέρη (manolisf@upatras.gr) μέχρι την Παρασκευή 5/4/2019.

Το ΔΣ της ΕΕΦ θα αξιολογήσει τις υποψηφιότητες και θα ανακηρύξει τον υποψήφιο για συμμετοχή.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΦ,

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Εμμανουήλ Μικρός, Καθηγητής Μανώλης Φουστέρης, Επίκ. Καθηγητής

Αφήστε μια απάντηση