Το ΑΤΡ διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)

Το ΑΤΡ διοργανώνει το 5ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φοιτητών Φαρμακευτικής (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.)

Η  εθελοντική  φοιτητική  ομάδα  του  τμήματος  Φαρμακευτικής  Α.Π.Θ.,  ΑΤΡ  (Aristotle  Team  of Pharmacy)  με  την  έγκριση  του  ΕΟΦ  και  υπό  τις  αιγίδες  των  τμημάτων  Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., Ε.Κ.Π.Α.  και  Πανεπιστημίου  Πατρών,  διοργανώνει  το  5ο  Πανελλήνιο  Επιστημονικό  Συνέδριο Φοιτητών  Φαρμακευτικής  (Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.),  που  έρχεται  να  διαδεχθεί  τα τέσσερα προηγούμενα, τα οποία διεξήχθησαν με απόλυτη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη. Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 25 και 26 Μαΐου του 2024 στο Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών του Α.Π.Θ. και απευθύνεται στους φοιτητές των σχολών Φαρμακευτικής, καθώς και των λοιπών σχολών Επιστημών Υγείας.

Το  Συνέδριο,  στοχεύοντας  στην  ενημέρωση  των  φοιτητών σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις της Φαρμακευτικής Επιστήμης, θα οδηγήσει στην κινητοποίησή τους, με σκοπό την εφαρμογή των γνώσεών τους στην πράξη, την ανάπτυξη ενός τρόπου πρακτικής κατανόησης του διεπιστημονικού αυτού   τομέα   της   Φαρμακευτικής,   αλλά   και  την  εξοικείωσή  τους  με  την  εργαστηριακή  και επαγγελματική πραγματικότητα.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, στους φοιτητές θα δοθεί η δυνατότητα να παρουσιάσουν εργασίες με θέματα που τους ενδιαφέρουν, ενώ παράλληλα, καθηγητές και επαγγελματίες του κλάδου θα παρουσιάσουν projects συνοδευόμενα από προσομοιώσεις περιστατικών (case studies) και workshops. Έτσι, οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να διευρύνουν το γνωστικό τους πεδίο, αλλά και να αντιστοιχίσουν τις θεωρητικές τους γνώσεις σε προβλήματα που αφορούν το πραγματικό εργασιακό περιβάλλον. Επιπλέον, θα έχουν την δυνατότητα να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη και να συνεργαστούν με συναδέλφους για την επίλυση ζητημάτων υγείας που αφορούν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Τέλος, το συνέδριο αυτό μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα που αναζητούν οι φοιτητές Φαρμακευτικής, ώστε να γνωρίσουν την επιστήμη τους και τους διάφορους τομείς της από μία διαφορετική οπτική γωνία και κατά συνέπεια να την αγαπήσουν.

Η θεματολογία του 5ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ αφορά τους κλάδους της Φαρμακολογίας, της Φαρμακογνωσίας, της Φαρμακευτικής Τεχνολογίας, της Φαρμακευτικής Χημείας, καθώς και της Παγκόσμιας υγείας, της Βιοπληροφορικής, της Βιοηθικής, της Κλινικής Φαρμακευτικής, του Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητας, της Φαρμακευτικής Φροντίδας, των Τεχνικών Μορφοποίησης Φαρμάκων, του Επαγγελματικού Προσανατολισμού και γενικότερα τις ευκαιρίες για νέους φαρμακοποιούς.

Το ATP είναι μια εθελοντική ομάδα προπτυχιακών φοιτητών του τμήματος Φαρμακευτικής Α.Π.Θ., με στόχο την πραγματοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη Φαρμακευτική ως επιστήμη, αλλά και ως λειτούργημα. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα στοχεύει στη δραστηριοποίηση των φοιτητών στα επιστημονικά  και  κοινωνικά τους ενδιαφέροντα, αλλά και στη διαρκή ενημέρωσή τους για τα πιο σύγχρονα ιατρικά και φαρμακευτικά επιτεύγματα. Παράλληλα, το ΑΤΡ συμμετέχει σε προγράμματα ενημέρωσης του ευρύτερου πληθυσμού για θέματα υγιεινής, πρόληψης και θεραπείας, ενώ τέλος, στοχεύει στο να δημιουργήσει ένα δίκτυο με φοιτητές και αποφοίτους της Φαρμακευτικής και άλλων συγγενών σχολών από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν στο 5ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. κάποιο θέμα του ενδιαφέροντός τους, που να άπτεται τους κλάδους της παραπάνω θεματολογίας. Στην παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνεται και κάποια σχετική εφαρμογή του αντικειμένου στην πράξη. Οι αιτήσεις ομιλητών για το 5ο Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ. έχουν ανοίξει από την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου και  μπορείτε  να  καταθέσετε  την  εργασία  σας.  Δηλώσετε  συμμετοχή  στο  επίσημο  site  του  ATP.

 atp.pharm.auth.gr. 

 Για περισσότερες πληροφορίες  μπορείτε  να  επισκεφθείτε:

την ιστοσελίδα της ομάδας:

tp.pharm.auth.gr

τη σελίδα της ομάδας στο Instagram: atp-aristotle-team-of-pharmacy τη σελίδα του συνεδρίου στο Instagram: pesffa_atp

τη σελίδα της ομάδας στο Facebook:  ATP-Aristotle  Team of Pharmacy

Μπασινά Νικολέτα-Μαρία

Υπεύθυνη Τύπου 5ου Π.Ε.Σ.Φ.ΦΑ.

Προπτυχιακή Φοιτήτρια Φαρμακευτικής Α.Π.Θ. E-mail: nikol.basina@gmail.com