Ανακοίνωση

Χορήγηση υποτροφίας για συμμετοχή στο διεθνές συνέδριο “22nd European Symposium on QuanStructure-Activity Relationships (22nd EuroQSAR)” (Θεσσαλονίκη, 16–20 Σεπτεμβρίου 2018)

Περισσότερα..

22nd EuroQSAR 2018

Extension of deadline for early bird registration and oral abstract submission until JUNE 20th, 2018.

22nd EUROQSAR- REDUCED PRICES FOR MEMBERS OF THE HELLENIC SOCIETY OF MEDICINAL CHEMISTRY

Please find below the reduced registration fee costs to the EuroQSAR 2018, which is valid until the deadline of the symposium early bird registration (May 31, 2018) for the academic members of the Hellenic Society Med. Chem.

  • Academic: 420 Euros instead of 525 Euros.
  • Post Doc: 300 Euros instead of 375 Euros.
  • Student: 240 Euros instead of 300 Euros.

In order to use the reduced registration fee option, the society academic

members should need to validate themselves by forwarding an officially

signed letter to the EuroQSAR Symposium Secretariat

(info@euroqsar2018.org), which is provided from the chair of the  Hellenic

Society of Med. Chem.

Aνακοίνωση του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας σχετικά με την ανακήρυξη εθνικού εκπροσώπου και τη χορήγηση υποτροφίας για συμμετοχή με προφορική παρουσίαση στο “5th Young Medicinal Chemist Symposium (EFMC-YMCS 2018, Ljubljana, Slovenia – September 6-7, 2018)”

Διαβάστε Περισσότερα…

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας, αφού αξιολόγησε τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αντίστοιχης πρόσκλησης, αποφάσισε τη χορήγηση υποτροφίας για τη συμμετοχή στο “XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMC-ISMC 2018)”

Διαβάστε Περισσότερα…

Η European Federation for Medicinal Chemistry (EFMC) διοργανώνει το
5th  Young Medicinal ChemistSymposium (EFMC-YMCS 2018), το οποίο θα διεξαχθεί στην Λιουμπλιάνα (Σλοβενία), κατά το διάστημα
6 – 7 Σεπτεμβρίου 2018, σε συνέχεια του XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry
(EFMC-ISMC 2018).

Διαβάστε Περισσότερα…

Υποτροφίες

Υποτροφία : “XXV EFMC International Symposium on Medicinal Chemistry (EFMCISMC 2018)”

Υποτροφία : “22nd European Symposium on Quantitative Structure Activity Relationships (22nd EuroQSAR)”

Καλώς Ήρθατε στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας

Η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακοχημείας (Ε.Ε.Φ.) με έτος ίδρυσης το 1980, δραστηριοποιείται περισσότερο από 30 χρόνια, επιδιώκοντας την ανάπτυξη της επιστήμης της Φαρμακοχημείας (Φαρμακευτικής Χημείας με την ευρύτερη έννοια του όρου Medicinal Chemistry) στην Ελλάδα.

Προωθεί τη διάδοση και εδραίωση της επιστήμης της Φαρμακοχημείας, μεταξύ των μελών της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας, όπως επίσης και τη συνεργασία μεταξύ των φαρμακοχημικών. Ενισχύει τους δεσμούς με άλλους επιστημονικούς κλάδους που εμπλέκονται στο πολυδιάστατο αντικείμενο της Φαρμακοχημείας και υποστηρίζει με υποτροφίες τη συμμετοχή νέων επιστημόνων, ιδιαίτερα υποψηφίων διδακτόρων, σε διεθνή συμπόσια και θερινά σχολεία.

Υποστηρίζει και αναλαμβάνει την διοργάνωση στην Ελλάδα διεθνών Συμποσίων, σχετικών με το πεδίο της Φαρμακοχημείας και του σχεδιασμού και της ανακάλυψης/ανάπτυξης φαρμάκων.

Η Ε.Ε.Φ. αποτελεί μέλος της European Federation of Medicinal Chemistry (EFMC) και συμμετέχει στο Συμβούλιο (Council) της EFMC, με εκλεγμένο εκπρόσωπό της, καθώς και σε επιτροπές της EFMC, λαμβάνοντας ενεργό μέρος στα ευρωπαϊκά δρώμενα.

Πιστεύουμε στη δυναμική της επιστήμης της Φαρμακοχημείας στην Ελλάδα και προσβλέπουμε στην στήριξη και την συμμετοχή όλων των μελών για την ευόδωση των στόχων της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας.

Καλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακοχημείας!

Υποστηρικτές

Click edit button to change this text.